รับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

กรอกข้อมูลประกอบการสมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
ปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
เอกสารหลักฐาน
ตารางสอบ
ประกาศ/หนังสือราชการ
พูดคุย-สอบถาม
ถาม-ตอบบ่อยๆ
งาน GPA โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน