รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

กรอกข้อมูลประกอบการสมัคร ม.1 และ ม.4
คู่มือวิธีกรอกข้อมูล
เขตพื้นที่บริการ
ปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
เอกสารหลักฐาน
ตารางสอบ
ประกาศ/หนังสือราชการ

งาน GPA โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน