ปิดการกรอกข้อมูลล่วงหน้า

นักเรียนที่ประสงค์สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

กรอกข้อมูลได้ที่ห้องอินเตอร์เน็ต ชั้น 2 อาคาร 3 (เฉลิมพระเกียรติ)

ซื้อระเบียบการและยื่นใบสมัครได้ที่ชั้น 1 อาคาร 3

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ตั้งแต่ 27 - 30 มีนาคม 2560